FRANKOLIN

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

FRANKOLIN Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság számára kiemelt fontosságú cél a partnerei/ügyfelei által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, azok információs önrendelkezési jogának biztosítása. Elkötelezettek vagyunk a partnereink/ügyfeleink személyes adatainak a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti kezelése mellett. A partnereink/ügyfeleink személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, olyan eljárások mentén dolgozunk, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://www.frankolin.hu

Adatvédelmi tájékoztató

A honlapunkon a könyvelési, bérszámfejtési, tanácsadási, engedélyezésben való közreműködés és szoftverfejlesztési szolgáltatásokat hirdetünk. A szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó ajánlat- és információkérés során a honlap látogatója e-mail-ben fordulhat hozzánk (lásd Kapcsolatok > Kapcsolatfelvétel), sem regisztráció, sem egyéb személyes adatainak megadása nem szükséges.

A fentiek ellenére figyelembe vesszük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDRP), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit.

Amennyiben valamelyik partnerünk/ügyfelünk vagy leendő ügyfelünk az ajánlatkérés során személyes adatot adott meg – bár az nem szükséges, ezen adatokat – mint személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan intézkedést, amely szavatolja a megadott adatok biztonságát.

Az ügyfél/partner/leendő ügyfél ezen adatvédelmi szabályzat alapján hozzájárul, hogy bármilyen adat/általa megadott személyes adat a jelen szabályzat szerint a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartásba vegyük, kezeljük és felhasználjuk.

FRANKOLIN Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.-nek nem áll módjában a közölt adatok valódiságának ellenőrzése, illetve annak ellenőrzése, hogy azokat valóban az adatokban szereplő személy szolgáltatta-e ki. Az ilyen jellegű esetleges visszaélésekért, illetve az azokból eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen károkért nem vállalunk felelősséget.

Az adatkezelés célja: a FRANKOLIN Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft. a partner/ügyfél/ajánlatkérő által megadott adatokat abból a célból kezeli, hogy partner/ügyfél/ajánlatkérő számára:

  • „személyre szabott” ajánlatot tudjon nyújtani,
  • kapcsolatfelvételt tudjon kezdeményezni.

Az adatkezelés jogalapja: a partner/ügyfél/ajánlatkérő hozzájárulása a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján alapul.

A kezelt adatok köre: a partner/ügyfél/ajánlatkérő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama: FRANKOLIN Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft. az adatokat 1 hónapig őrzi.

Az adatokhoz való hozzáférés: kezelt személyes adatokhoz a partner/ügyfél/ajánlatkérő kívül, kizárólag a FRANKOLIN Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft. munkatársai férhetnek hozzá.
A FRANKOLIN Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft. mint adatkezelő garantálja, hogy a számára rendelkezésre bocsátott adatokat harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag a FRANKOLIN Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft. munkatársai számára hozzáférhetőek. FRANKOLIN Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft. a partner/ügyfél/ajánlatkérő egyedi elérésére alkalmas adatait kizárólag az szolgáltatás, és kapcsolattartás céljából veszi igénybe.

A partner/ügyfél/ajánlatkérő nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá, vagy harmadik személy részére hozzáférhetővé tételéhez.

A partner/ügyfél/ajánlatkérő az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet FRANKOLIN Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft-től a a Kapcsolat > Kapcsolatfelvétel űrlapon vagy az info@frankolin.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel.

A partner/ügyfél/ajánlatkérő a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a tárolt adatainak törlését jelenti a FRANKOLIN Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft adatbázisából.

A hozzájárulás visszavonásához írjon a Kapcsolat > Kapcsolatfelvétel űrlapon vagy az info@frankolin.hu e-mail címre.

FRANKOLIN Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft. a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy más hatóság elrendelte.

Jogérvényesítési lehetőség

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők vagyunk a Kapcsolat > Kapcsolatfelvétel űrlapon vagy az info@frankolin.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

A partner/ügyfél/ajánlatkérő az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; honlap: http://www.naih.hu) fordulhat.

A partner/ügyfél/ajánlatkérő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A FRANKOLIN Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft. kérésre a partner/ügyfél/ajánlatkérő tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 

Szolgáltató:

FRANKOLIN Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 17-09-004191

Adószám: 12646582-1-17

Adózói minősítési kód: Megbízható

Székhely: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 27 2/12

Iroda:

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 32

2049 Diósd, Csapágy utca 10/2

Telefonszám: +36 30 458 1060

e-mail: info@frankolin.hu

Kapcsolatfelvételi űrlap

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.Más honlapokról származó beágyazott tartalmak